Cano & Cano

Cano & Cano Law Firms all- inclusive paket vid bostadsköp – Er trygghet i Spanien

När ni hittat ert hem i Spanien och betalat depositionen så kan advokatbyrån Cano & Cano ta över köpprocessen. De hjälper till med bland annat följande:

• Att egendomen är registrerad hos fastighetsregistret under säljarens namn och att den är säljbar.

• Ni får en uppställning på kostnaderna i relation till köpet såsom notarie, fastighetsregister och skatter etc.

• Vi ser till att bostaden eller bostadskomplexet inte har några oegentligheter gentemot stadsplanen.

• Förberedelse av fullmakt antingen på plats i Spanien, eller i Sverige via Legalisering.se https://www.legalisering.se/. Intygande av signatur kan göras på deras kontor i Stockholm, eller på distans. Skicka då ett email först till kontakt@legalisering.se.

Med fullmakten behöver ni inte vara närvarande vid påskriften av er lagfart eller vid de följande punkterna. Innan fullmakten används för påskrift av kontrakt eller betalning till säljaren skickar vi er en resumé med villkoren för ert skriftliga medgivande.

• Ansökande om ert NIE-nummer vilket är ett obligatoriskt skattenummer för bostadsägare i Spanien, antingen på plats i Spanien, eller i Sverige via Legalisering.se https://www.legalisering.se/nie-nummer-i-spanien/, som kommer att företräda er hos Spaniens ambassad i Stockholm.

• Förberedelse och undertecknande av kontrakt och dokument nödvändiga för att utföra ert köp och påskrift av er lagfart inför Notarius Publicus.

Vid detta tillfället blir ni ägare, ni får era nycklar och besittning av er bostad. Önskar ni vara närvarande vid påskriften av lagfarten hos Notarius Publicus går detta naturligtvis också bra.

Efter påskriften av er lagfart tar vi hand om följande efterarbete

• Efter köpet betalas överföringsskatten till skattemyndigheterna och lagfarten tas till motsvarande fastighetsregister för inregistrering av er som de nya ägarna.

• Vi informerar kommunen och föreningen om de nya ägarförhållandena, kopplar upp er till de olika distributionsbolagen och beställer autogiro på era räkningar hos er bank i Spanien.

• Om ni önskar, hjälper vi er att öppna konto i Spanien och hitta en lämplig hemförsäkring.

– Advokatarvode: 1% av köpeskillingen + 21% moms (minimumavgift: 1700€ + moms)

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ETT GOTT SAMARBETE!

Kontakta oss på svenska: iaweinand@canolawyers.com / www.canolawyers.com

Tel. + 34 951 579 653,

Bulevar Príncipe Alfonso Hohenlohe

Edif. Las Torres de Marbella Club,

Local 3, 29602 Marbella, Spain


Posted

in

by

Tags: