Notarius Publicus Kalmar

Att legalisera ett dokument innebär att bekräfta att det är ett giltigt originaldokument och att det har utfärdats av en behörig myndighet. Detta är vanligt för dokument som ska användas internationellt, såsom utländska födelse- och vigselbevis, examensbevis och andra juridiska handlingar. Legaliseringen gör det därmed möjligt för utländska myndigheter att acceptera dokumentet som ett giltigt bevis.

För att kunna legalisera ett dokument i Kalmar finns det flera steg du behöver följa:

Först bör du ta kontakt med den berörda myndigheten och hämta det dokument som du senare behöver få legaliserat. Det kan vara t.ex. en tingsrätt, Skatteverket eller ett universitet.

Sedan kan du vända dig till en notarius publicus antigen i Kalmar, eller direkt till Legalisering.se via email till kontakt@legalisering.se eller via telefon på 08 5333 2080.

Det är viktigt att notera att en apostille bara gäller för de länder som har skrivit under Haagkonventionen om legalisering av dokument. Om det landet inte har skrivit under Haagkonventionen kan det vara nödvändigt att få dokumentet legaliserat genom ett konsulat eller ambassad.

Beroende på vilket land ditt dokument ska användas i kan notarius publicus sedan hjälpa dig att få dokumentet legaliserat av Utrikesdepartementet och slutligen landets konsulat eller ambassad.

Det är viktigt att vara medveten om att olika länder kan ha olika krav för dokument med apostille, så det är viktigt att kontrollera detta med den myndighet eller organisation som kräver dokumentet.


Posted

in

by

Tags: