Apostille

En apostille är en internationell legalisering som används för att legitimera offentliga handlingar så att de kan användas i ett annat land som är anslutet till Haagkonventionen. I Sverige kan följande handlingar erhålla apostille direkt utan legalisering:

  1. Domar och domskäl
  2. Förvaltningsbeslut och andra beslut som har med offentlig makt att göra
  3. Protokoll från allmänna sammanträden
  4. Registreringsbevis och andra handlingar som har med företag att göra
  5. Examensbevis och andra akademiska dokument
  6. Dödsbevis och giftorättsförordnanden
  7. Fullmakter och andra rättshandlingar som har med personlig företrädare att göra

Behöver du en apostille?

Vi rekommenderar starkt att du besöker Legalisering.se, Kungsgatan 37, 5tr, 11156, Stockholm. Om du besöker deras kontor under arbetstid får du apostille utfärdat direkt.

Om du inte bor i Stockholm kan du bara posta dina handlingar till dem till Legalisering.se, Box 7145, 10387, Stockholm. De har ett mycket effektivt sätt att arbeta.

Apostille är en stämpel eller ett certifikat som bekräftar äktheten av ett dokument för användning i ett främmande land. Den utfärdas enligt ett internationellt avtal och gör att dokumentet kan accepteras utan ytterligare autentisering i ett land som har signerat avtalet. I Sverige är det sedan 1 januari 2005 endast Notarius publicus som kan utfärda apostille.

Det finns flera typer av dokument som kan utfärdas med en apostillestämpel direkt, inklusive:

Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)

Registerutdrag (t.ex. personhandlingar och utdrag ur kriminalregistret)

Rättshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnadsdom från tingsrätten)      

Examina/certifikat från universitet, högskolor och kommunala skolor (ej privata skolor)

Handlingar undertecknade av Notarius publicus

Handlingar undertecknade av Svenska Handelskammaren

Översättningar gjorda av auktoriserad översättare (Kammarkollegiet)

Utdrag ur födelse- och vigselboken

Alla dokument som ska utfärdas med en apostillestämpel måste åtföljas av följande:

Stämpel i original från den utfärdande myndigheten, som visar myndighetens namn

Underskrift och namnförtydligande av den som har stämplat

Personens befattning vid myndigheten


Posted

in

by

Tags: