Category: Svenska

 • Notarius Publicus Halmstad

  Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur på dokumentet är äkta. Detta är vanligt för dokument som ska användas internationellt, såsom utländska födelse- och vigselbevis, examensbevis och andra juridiska handlingar. Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika…

 • Notary Public Göteborg

  Om du bor i Göteborg och söker en notarius publicus kan du enkelt maila dina handlingar till kontakt@legalisering.se, Ringa 08-5333 2080 alternativt posta alla dina handlingar till Legalisering.se, Box 7145 1038 Stockholm. Länsstyrelsen är den myndighet som utser en notarius publicus som har till uppgift att bland annat bevittna underskrifter, attestera dokument och utföra andra…

 • Notarius publicus Helsingborg

  En notarius publicus är en offentlig tjänsteman som är utsedd av Länsstyrelsen att bland annat certifiera juridiska dokument, bevittna undertecknandet av viktiga dokument och utföra andra uppgifter relaterade till förberedelse och genomförande av juridiska dokument. En notarius publicus i Helsingborg erbjuder dessa tjänster till allmänheten, men du kan enkelt använda dig av Legalisering.se istället och…

 • Notarius Publicus

  Notarius Publicus En notarius publicus utses av länsstyrelsen enligt förordningen (1982:327) om notarius publicus. Notarius publicus är latin och betyder “offentlig sekreterare”. Vi hjälper främst till med att verifiera namnunderskrifter, fullmakter, översättningar, översättare, intyga adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar och så vidare. Vi utfärdar också apostille. Legalisering av namnteckningar Handlingar som ska verifiera en signatur måste…

 • Legalisera belastningsregistret

  Legalisera utdrag ur belastningsregistret Vad är belastningsregistret? Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om dem som är skäligen misstänkta eller har fått påföljder för brott. I vilken situation behöver du få utdrag ur belastningsregistret? Begäran om utdrag ur belastningsregistret görs till exempel när man söker arbete som innebär kontakt med barn i skolor, förskola eller LSS-verksamhet.…

 • Legalisera fullmakt

  Om du av olika anledningar är oförmögen eller inte kan närvara själv för att fatta beslut för din egen räkning kan en fullmakt vara av betydelse. Läs mer i vår djupgående guide. En fullmakt är ett juridiskt bindande dokument som tillåter dig att utse någon att hantera din egendom, medicinska eller ekonomiska angelägenheter. Även om…

 • Notarius Publicus i Sverige

  Vem är Notarius publicus i Sverige? Sveriges regering har valt svenska notarier som sina tjänstemän, vilka är utsedda att intyga äktheten av svenska offentliga handlingar, sigill och underskrifter. Enligt konventionen kallas standardintyget som tillhandahålls för att autentisera dokument en apostille. Vem kan attestera en handling i Sverige? I Sverige är det Länsstyrelsen i respektive län…

 • Apostille

  En apostille är en internationell legalisering som används för att legitimera offentliga handlingar så att de kan användas i ett annat land som är anslutet till Haagkonventionen. I Sverige kan följande handlingar erhålla apostille direkt utan legalisering: Behöver du en apostille? Vi rekommenderar starkt att du besöker Legalisering.se, Kungsgatan 37, 5tr, 11156, Stockholm. Om du…

 • Legalisering av dokument

  Legalisering av dokument är en process som innebär att bekräfta att ett dokument är giltigt och korrekt. Den kan användas för att garantera att dokument som skickas utomlands är autentiska och godkända. En av de vanligaste metoderna för att legalisera dokument är att få dem stämplade med en apostille. En apostille är en stämpel som…