Legalisera fullmakt

Om du av olika anledningar är oförmögen eller inte kan närvara själv för att fatta beslut för din egen räkning kan en fullmakt vara av betydelse. Läs mer i vår djupgående guide.

En fullmakt är ett juridiskt bindande dokument som tillåter dig att utse någon att hantera din egendom, medicinska eller ekonomiska angelägenheter. Även om det kan vara obehagligt att tänka på att behöva en fullmakt är det viktigt att upprätta en vid dem fall där det kan komma att behövas.

Alla över 18 år kan skapa en fullmakt, och det är en vanlig utgångspunkt för människor som är redo att börja planera sin framtid.

Fullmakter används vanligtvis av de som inte kan hantera sina angelägenheter. Detta beror vanligtvis på en sjukdom, åldrande, ett funktionshinder eller helt enkelt att för att personen är borta under en längre tid.

Varje typ av fullmakt ger faktiskt fullmaktstagaren – personen som kommer att fatta beslut åt dig – en annan nivå av kontroll. Vissa fullmakter träder i kraft omedelbart efter undertecknandet, och andra slår in om du t.ex. blir arbetsoförmögen. I den här artikeln kommer vi att utforska rollen som fullmaktstagare och vilken auktoritet en fullmakt beviljar. Vi kommer också att gå igenom olika typer av fullmakter och tips för att skapa ett juridiskt bindande dokument.

Vad gör en fullmakt?

En fullmakt ger fullmaktstagaren (används omväxlande med “ombud”) befogenhet att fatta beslut om dina angelägenheter. Den typ av fullmakt du skapar bestämmer vilka angelägenheter fullmaktstagare faktiskt har auktoritet över tills kontraktet går ut eller du avlider. Ett ombuds beslutsrätt träder i kraft vid olika tidpunkter, beroende på vilken fullmakt du väljer. Obs: Oavsett vilken typ av fullmakt du väljer kommer den att bli ogiltig när du som fullmaktsgivare – personen som har gett fullmakten – avlider. Vid din död blir förvaltaren eller testamentets verkställare ansvarig för att utföra dina tidigare instruktioner och fördela tillgångar.

Hur legaliserar man en fullmakt?

En av de väsentliga punkterna med en fullmakt är undertecknandet av dokumentet. Den måste undertecknas av den person som utfärdar makten till någon annan och undertecknandet av dokumentet måste “bevittnas” av en juridisk person (notarie eller advokat)

• Hitta en notarie eller advokat nära dig. (Du kan använda Länsstyrelsens hemsida)

• Besök notarie eller advokat och få dem att bevittna att du undertecknar dokumentet.

• Du undertecknar dokumentet och sedan skriver de under och lägger till uttalandet “bevittnat av” eller “undertecknat i min närvaro”.

De måste datera dokumentet, underteckna i sitt eget namn och i förekommande fall lägga till sin notariestämpel.

• Skicka dokumentet till oss för att få apostille.

• Vi legaliserar fullmakten och skickar den till dig.

• Ditt dokument kan nu användas utomlands.

Varför bevittnas dokumentet?

Det är viktigt att din underskrift på fullmakten bevittnas. En notarie eller advokat bör kontrollera din legitimation och se dig underteckna dokumentet. De undertecknar sedan fullmakten som vittne. Detta är viktigt för att säkerställa att dokumentet faktiskt har undertecknats av den person som utfärdar makten. Om ett dokument inte är korrekt bevittnat, hur vet myndigheterna utomlands att handlingen undertecknades av dig? Signaturen kan vara falsk eller undertecknad av någon annan som att sätt att utföra bedrägeri. Därför är det viktigt att din signatur bevittnas.


Posted

in

by

Tags: