Notarius Publicus

Notarius Publicus

En notarius publicus utses av länsstyrelsen enligt förordningen (1982:327) om notarius publicus. Notarius publicus är latin och betyder “offentlig sekreterare”.

Vi hjälper främst till med att verifiera namnunderskrifter, fullmakter, översättningar, översättare, intyga adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar och så vidare. Vi utfärdar också apostille.

Legalisering av namnteckningar

Handlingar som ska verifiera en signatur måste underskrivas på vårt kontor. Personen som ska underteckna handlingarna måste därför infinna sig personligen på vårt kontor och visa upp giltig ID-handling. Läs mer om giltig ID-handling.

Legalisering av fotokopior

I de fall då kopior ska verifieras måste originalhandlingen tas med till kontoret. Vi gör då en kopia av handlingen på plats hos oss. Du behöver därmed inte ha med dig en kopia av handlingen till ditt besök hos oss.

Legalisering av firmatecknares namnteckning

För att verifiera en firmateckning måste registerutdrag från Bolagsverket tas med, där firmateckningsrätten ska framgå. Vi kan också mot en avgift ta fram registerutdraget.

Legalisering av vissa fullmakter, levnadsintyg och affidaviter

I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som notarius publicus ska intyga. I dessa fall måste du ta med underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen. Detta kan till exempel vara ditt pass, ett utdrag från Skatteverket eller annan svensk myndighet.

Legalisering av adoptionshandlingar

Vid verifiering av adoptionshandlingar ska dessa lämnas in till oss. Hanteringstiden är mellan 1-2 dagar. Ta med instruktionerna som vanligtvis erhålls från adoptionsbyrån vid besöket. Om du har några frågor i samband med detta är du välkommen att kontakta oss antingen via e-post eller telefon.

En notarius publicus ska vara allmänheten till hjälp med att bland annat:

Verifiera namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar.

Närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden).

Kontrollera lotteridragningar m.m.

Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon.

Utfärda “apostille” (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).

Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.


Posted

in

by

Tags: