Legalisering av dokument

  • Notarius Publicus i Sverige

    Vem är Notarius publicus i Sverige? Sveriges regering har valt svenska notarier som sina tjänstemän, vilka är utsedda att intyga äktheten av svenska offentliga handlingar, sigill och underskrifter. Enligt konventionen kallas standardintyget som tillhandahålls för att autentisera dokument en apostille. Vem kan attestera en handling i Sverige? I Sverige är det Länsstyrelsen i respektive län…

  • Apostille

    En apostille är en internationell legalisering som används för att legitimera offentliga handlingar så att de kan användas i ett annat land som är anslutet till Haagkonventionen. I Sverige kan följande handlingar erhålla apostille direkt utan legalisering: Behöver du en apostille? Vi rekommenderar starkt att du besöker Legalisering.se, Kungsgatan 37, 5tr, 11156, Stockholm. Om du…

  • Legalisering av dokument

    Legalisering av dokument är en process som innebär att bekräfta att ett dokument är giltigt och korrekt. Den kan användas för att garantera att dokument som skickas utomlands är autentiska och godkända. En av de vanligaste metoderna för att legalisera dokument är att få dem stämplade med en apostille. En apostille är en stämpel som…