Legalisering av dokument

 • Cano & Cano

  Cano & Cano Law Firms all- inclusive paket vid bostadsköp – Er trygghet i Spanien När ni hittat ert hem i Spanien och betalat depositionen så kan advokatbyrån Cano & Cano ta över köpprocessen. De hjälper till med bland annat följande: • Att egendomen är registrerad hos fastighetsregistret under säljarens namn och att den är…

 • Notarius Publicus Uppsala

  Legalisering av dokument är en process som syftar till att göra ett dokument giltigt i ett annat land. Detta kan vara nödvändigt för personer eller företag som planerar att flytta eller verka i utlandet, eller för att skicka dokument till myndigheter eller organisationer utanför Sverige. Apostille och andra tjänster från notarius publicus i Uppsala är…

 • Notarius Publicus Karlskrona

  Apostille och andra tjänster från notarius publicus i Karlskrona är viktiga för individer och företag i Karlskrona som behöver legalisera dokument för användning utomlands. Legalisering innebär att certifiera äktheten av ett dokument så att det kan erkännas som giltigt i ett annat land. Dessa tjänster kan tillhandahållas på kontoret hos en notarius publicus i Karlskrona,…

 • Notarius Publicus Kalmar

  Att legalisera ett dokument innebär att bekräfta att det är ett giltigt originaldokument och att det har utfärdats av en behörig myndighet. Detta är vanligt för dokument som ska användas internationellt, såsom utländska födelse- och vigselbevis, examensbevis och andra juridiska handlingar. Legaliseringen gör det därmed möjligt för utländska myndigheter att acceptera dokumentet som ett giltigt…

 • Notarius Publicus Halmstad

  Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur på dokumentet är äkta. Detta är vanligt för dokument som ska användas internationellt, såsom utländska födelse- och vigselbevis, examensbevis och andra juridiska handlingar. Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika…

 • Notary Public Göteborg

  Om du bor i Göteborg och söker en notarius publicus kan du enkelt maila dina handlingar till kontakt@legalisering.se, Ringa 08-5333 2080 alternativt posta alla dina handlingar till Legalisering.se, Box 7145 1038 Stockholm. Länsstyrelsen är den myndighet som utser en notarius publicus som har till uppgift att bland annat bevittna underskrifter, attestera dokument och utföra andra…

 • Notarius publicus Helsingborg

  En notarius publicus är en offentlig tjänsteman som är utsedd av Länsstyrelsen att bland annat certifiera juridiska dokument, bevittna undertecknandet av viktiga dokument och utföra andra uppgifter relaterade till förberedelse och genomförande av juridiska dokument. En notarius publicus i Helsingborg erbjuder dessa tjänster till allmänheten, men du kan enkelt använda dig av Legalisering.se istället och…

 • Notarius Publicus

  Notarius Publicus En notarius publicus utses av länsstyrelsen enligt förordningen (1982:327) om notarius publicus. Notarius publicus är latin och betyder “offentlig sekreterare”. Vi hjälper främst till med att verifiera namnunderskrifter, fullmakter, översättningar, översättare, intyga adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar och så vidare. Vi utfärdar också apostille. Legalisering av namnteckningar Handlingar som ska verifiera en signatur måste…

 • Legalisera belastningsregistret

  Legalisera utdrag ur belastningsregistret Vad är belastningsregistret? Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om dem som är skäligen misstänkta eller har fått påföljder för brott. I vilken situation behöver du få utdrag ur belastningsregistret? Begäran om utdrag ur belastningsregistret görs till exempel när man söker arbete som innebär kontakt med barn i skolor, förskola eller LSS-verksamhet.…

 • Legalisera fullmakt

  Om du av olika anledningar är oförmögen eller inte kan närvara själv för att fatta beslut för din egen räkning kan en fullmakt vara av betydelse. Läs mer i vår djupgående guide. En fullmakt är ett juridiskt bindande dokument som tillåter dig att utse någon att hantera din egendom, medicinska eller ekonomiska angelägenheter. Även om…